Viešieji mokymai

Viešieji mokymai

  • Viešieji mokymai tai seminarai, kuriuose dalyviai net tik įgyja naujų žinių, įgūdžių, bet ir dalijasi savo patirtimis.
  • Platesnis požiūris, pasikeitimas vertinimais šiems mokymams suteikia papildomos vertės.
  • Dalyvavimas viešuosiuose mokymuose įkvepia ir motyvuoja siekti aukštesnių darbo rezultatų.

Šiomis ir kitomis temomis vykdome vidinius užsakomuosius mokymus organizacijomis.

viesieji mokymai
MOKYMŲ PAVADINIMAS
DATA KAINAMIESTAS
Į DIALOGĄ ORIENTUOTO BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI - DALYKINIO BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO EFEKTYVUMUI STIPRINTI
Plačiau
2019-10-14119 eurVilnius
KOKYBIŠKAS KLIENTŲ APTARNAVIMAS
Plačiau
2019-09-30119 eurVilnius
KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ DARBO KOLEKTYVE VALDYMAS:
BENDRAVIMO DĖSNIAI IR EMOCIJŲ VALDYMO „TECHNOLOGIJOS“
Plačiau

2019-10-21119 eurVilnius
STRESO ĮVEIKA
Plačiau
2019-10-28119 eurVilnius

Viešieji mokymai

TIKSLINĖ GRUPĖ Darbuotojams, vadovams ir privatiems asmenims, siekiantiems geriau suvaldyti įtampą ir stresą.
TRUKMĖ 8 akademinės valandos
DATA 2019-10-28
VIETA Vilnius
KAINA 119.00 eur ...