Viešieji mokymai

Viešieji mokymai

  • Viešieji mokymai tai seminarai, kuriuose dalyviai net tik įgyja naujų žinių, įgūdžių, bet ir dalijasi savo patirtimis.
  • Platesnis požiūris, pasikeitimas vertinimais šiems mokymams suteikia papildomos vertės.
  • Dalyvavimas viešuosiuose mokymuose įkvepia ir motyvuoja siekti aukštesnių darbo rezultatų.

Šiomis ir kitomis temomis vykdome vidinius užsakomuosius mokymus organizacijomis.

viesieji mokymai
MOKYMŲ PAVADINIMAS
DATA KAINAMIESTAS
Į DIALOGĄ ORIENTUOTO BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI - DALYKINIO BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO EFEKTYVUMUI STIPRINTI
Plačiau
2019-04-29119 eurVilnius
KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ DARBO KOLEKTYVE VALDYMAS:
BENDRAVIMO DĖSNIAI IR EMOCIJŲ VALDYMO „TECHNOLOGIJOS“
Plačiau

2019-05-20119 eurVilnius

Viešieji mokymai