Viešieji mokymai

Viešieji mokymai

  • Viešieji mokymai tai seminarai, kuriuose dalyviai net tik įgyja naujų žinių, įgūdžių, bet ir dalijasi savo patirtimis.
  • Platesnis požiūris, pasikeitimas vertinimais šiems mokymams suteikia papildomos vertės.
  • Dalyvavimas viešuosiuose mokymuose įkvepia ir motyvuoja siekti aukštesnių darbo rezultatų.

Šiomis ir kitomis temomis vykdome vidinius užsakomuosius mokymus organizacijomis.

viesieji mokymai
MOKYMŲ PAVADINIMAS
DATA KAINAMIESTAS
KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR VALDYMAS
Plačiau
2019-01-21
2019-02-25
119.00 eur Vilnius
Kaunas
LYDERYSTĖS STIPRINIMAS PER SĄMONINGUMO UGDYMĄ
Plačiau
2019-02-04
2019-02-06
119.00 eur Vilnius
Kaunas
DOKUMENTŲ VALDYMAS: RENGIMAS, TVARKYMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS, NAUJAUSI PAKEITIMAI, AKTUALIJOS
Plačiau
2019-02-11
2019-02-13
95.00 eur Vilnius
Kaunas

DOKUMENTŲ VALDYMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE: RENGIMAS, TVARKYMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS
Plačiau
2019-02-14
95.00 eurPanevėžys
KLIENTŲ APTARNAVIMAS, NUSISKUNDIMŲ BEI PRETENZIJŲ VALDYMAS
Plačiau
2019-03-04
2019-03-18
119.00 eur Vilnius
Kaunas

Viešieji mokymai

Siekiantiems geresnio konfliktų priežasčių, eigos ir pasekmių supratimo, konfliktinių situacijų valdymo, geresnės savikontrolės ir streso įveikimo sudėtingose oponavimo situacijose.
TIKSLINĖ GRUPĖ: Specialistams, vadybininkams, vadovams ir privatiems asmenims.
TRUKMĖ 8 akademinės valandos
DATOS 2019-01-21, 2019-02-25
MIESTAI Vilnius, Kaunas
KAINA 119.00 eur
LEKTORIUS RŪTA JULIJA KLOVAITĖ...