Viešieji mokymai

Viešieji mokymai

  • Viešieji mokymai tai seminarai, kuriuose dalyviai net tik įgyja naujų žinių, įgūdžių, bet ir dalijasi savo patirtimis.
  • Platesnis požiūris, pasikeitimas vertinimais šiems mokymams suteikia papildomos vertės.
  • Dalyvavimas viešuosiuose mokymuose įkvepia ir motyvuoja siekti aukštesnių darbo rezultatų.

Šiomis ir kitomis temomis vykdome vidinius užsakomuosius mokymus organizacijomis.

viesieji mokymai
MOKYMŲ PAVADINIMAS
DATA KAINAMIESTAS
PREZENTAVIMO MENAS
Plačiau
2018-11-21
2018-12-03
95.00 eur Kaunas
Vilnius
KOKYBIŠKAS KLIENTŲ APTARNAVIMAS
Plačiau
2018-10-18
2018-11-12
95.00 eur Kaunas
Vilnius

DOKUMENTŲ VALDYMAS: RENGIMAS, TVARKYMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS
ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
Plačiau
2018-11-2695.00 eur Vilnius

KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR VALDYMAS
Plačiau
2018-10-29
2018-11-19
95.00 eur Vilnius
Kaunas
KOMUNIKACIJA IR KONFLIKTŲ SPRENDIMAS DARBO KOLEKTYVE
Plačiau
2018-11-08
2018-11-19
95.00 eurKaunas
Vilnius

Viešieji mokymai

Siekiantiems geresnio konfliktų priežasčių, eigos ir pasekmių supratimo, konfliktinių situacijų valdymo, geresnės savikontrolės ir streso įveikimo sudėtingose oponavimo situacijose.
TIKSLINĖ GRUPĖ Specialistams, vadybininkams, vadovams ir privatiems asmenims.
TRUKMĖ 8 akademinės valandos
DATOS 2018-10-29, 2018-11-19
MIESTAI Vilnius, Kaunas
KAINA 95.00 eur
LEKTORIUS RŪTA JULIJA KLOVAITĖ...

TIKSLINĖ GRUPĖ Produktus ar paslaugas reprezentuojantiems specialistams ir privatiems asmenims.
TRUKMĖ 8 akademinės valandos
DATOS 2018-11-21, 2018-12-03
MIESTAI Kaunas, Vilnius
KAINA 95.00 eur
LEKTORIUS VALDEMARAS CHOROSTINAS...