Vidiniai mokymai

VIDINIAI MOKYMAI

  • Vienos įmonės, įstaigos darbuotojams vykdomi mokymo seminarai.
  • Prieš mokymus įvertinamas žinių, įgūdžių poreikis. Pagal įmonės, įstaigos specifiką parengiama mokymo programa.
  • Po mokymų vykdomas konsultavimas užtikrina pasiektų mokymo rezultatų stabilumą.
viesieji mokymai

Pardavimas ir klientų aptarnavimas:

– pardavimas,

– pardavimas telefonu,

– aptarnavimas, nukreiptas į pardavimą,

– kokybiškas aptarnavimas,

– konfliktų prevencija ir valdymas,

– darbas su klientu telefonu,

– efektyvi prezentacija,

– darbas parodoje,

– derybos.

Vadovavimas:

– personalo valdymas,

– lyderiavimas,

– ugdantis vadovavimas,

– darbuotojų atrankos organizavimas,

– atrankos pokalbis,

– darbuotojų motyvavimas,

– vadovo veiklos sėkmės faktoriai,

– komandinio darbo organizavimas,

– efektyvi komunikacija,

– metinis pokalbis,

– projektų valdymas.

Asmeninių įgūdžių ugdymas:

– laiko planavimas,

– konfliktų prevencija ir valdymas,

– streso įveika,

– savimotyvacija,

– asmeninio įvaizdžio formavimas,

– kūrybiškumo ugdymas,

– kūrybiško problemų sprendimo lavinimas,

– iškalbos įgūdžių lavinimas.

Specialiai Jūsų įmonei, organizacijai parengiamos mokymo programos tematika maksimaliai atitiks Jūsų darbuotojų kompetencijų vystymo poreikius.
Populiaru mokymus integruoti su komandos formavimo renginiu.