Apie mus

MŪSŲ VEIKLOS MOTO:

atrodytų paprastus dalykus atlikti nepaprastai gerai.

DARBO PRINCIPAI:

praktiškumas, konfidencialumas, realios sąlygos, maksimalūs įsipareigojimai ir garantijos klientams.

MISIJA

klientams teikti aukščiausios kokybės paslaugas žmogiškųjų išteklių srityse, kuriose esame sukaupę didžiausią patirtį.

„PERSONALO STRATEGIJOS PROJEKTAS“ klientams dirba nuo 1996 m.

MUMIS PASITIKI:

Mūsų komanda:

El.Kocai

Dr. doc. ELENA KOCAI

Lektorė, konsultantė

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio darbo ir sociologijos katedros vedėja, docentė. Skaito paskaitas, veda seminarus, vadovauja mokslinių tyrimų darbams (nuo 2011 m. iki dabar). Lietuvos socialinių tyrimų centro, Sociologijos instituto mokslo darbuotoja (nuo 2009 m. iki dabar). Vilniaus universitete, Socialinių tyrimų institute – įgijo socialinių mokslų daktarės vardą (sociologijos mokslų kryptis) (2007 m.). Elenos profesinių interesų sritis plati: kiekvienais metais ji dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, paskelbė daugiau nei 20 publikacijų benamystės, vertybių ir kt. tematika. Ji dalyvavo verslo mokymo programose: „Praktiniai mokymai, naudojant verslo imitacinį modelį“, organizatorius – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva), „Projektų rengimas ir įgyvendinimas“, „Tarnybinis etiketas, klientų aptarnavimas, efektyvi komunikacija“ – LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas (Lietuva) ir kitose programose. Elena vykdo mokymo seminarus įmonėms ir organizacijoms (vadovavimo, projektų valdymo, komandinio darbo organizavimo ir kitomis temomis), konsultuoja ir vadovauja tyrimų projektams. Jos visapusiška mokslinio ir akademinio darbo patirtis klientams užtikrina aukštą vykdomų projektų kokybę.

R.Klovaite

RŪTA KLOVAITĖ

Lektorė, konsultantė

Profesinė patirtis: konsultacinis darbas SAM įstaigose ir VRM sistemoje ( nuo 2004 m. iki dabar). Lektorė: Vilniaus kolegija, Sveikatos priežiūros fakultetas ( 2008–2012 m.), Santariškių universitetinė ligoninė: slaugos specialistų tobulinimosi programa, remiama Europos struktūrinių fondų, teoriniai-praktiniai seminarai „Streso valdymas“, „Konfliktai ir jų reguliavimas“ ( 2009–2011 m.). Skaityti pranešimai: „Psichosocialiniai profesinės rizikos veiksniai vidaus tarnyboje“, „Pareigūnų medicininės-psichologinės reabilitacijos organizavimas ir praktika“- LR Vidaus reikalų ministerijoje, „Pozityvus mąstymas“ ir kt..

 

Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas, Sveikatos psichologijos magistras 2001 m. Vilniaus Universitetas, Filosofijos fakultetas, Psichologijos bakalauras 2004 m. (programa turintiems aukštąjį išsilavinimą).

 

Rūta veda mokymo seminarus „Streso įveikos“, „Konfliktų prevencijos ir valdymo“ temomis, kuriuose perteikia ne tik turimas gilias profesines žinias, bet ir plačią praktinę patirtį. Dalyviai visuomet labai gerai atsiliepia apie jos vedamus mokymus.

A.Matiejuniene

ASTA MATIEJŪNIENĖ

Lektorė, konsultantė

Darbo patirtis: Konsultacinė įmonė „Lokada“ – vyr. konsultantė (1996-1998 m.); mokymo seminarų vedimas: „Vadovo darbo organizavimas“, „Personalo valdymas ir motyvavimas“, „Personalo atranka“, „Efektyvus klientų aptarnavimas“, „Aktyvus pardavimas“; darbuotojų atrankos projektų vykdymas, rinkos tyrimų organizavimas, darbuotojų atestavimo, darbuotojų atrankos metodikų kūrimas; UAB „VP Market“- Personalo atrankos padalinio vadovė, vėliau – Mokymų padalinio vadovė; darbuotojų atranka, mokomojo padalinio formavimas, personalo vidinės rotacijos koordinavimas, mokymų: „Efektyvus klientų aptarnavimas“, „Padalinio vadovo darbo organizavimas“ įmonės darbuotojams vedimas (1998-2005 m); UAB“ Baltic Personnel Strategy Project“, lektorė–konsultantė (nuo 2004 m.), mokymų: „Darbuotojų atrankos sistema ir metodai“, „Klientų aptarnavimas“, „Vadovavimas“ vedimas, darbuotojų atrankos projektų vykdymas, vadovavimas darbuotojų atrankos projektams. Konsultacinis darbas (diagnostika, konsultavimas) gydymo įstaigose (nuo 2008 m.) ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (2005-2008 m).

 

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, Filosofijos fakultetas, psichologijos specialybė, psichologopsichologijos dėstytojo kvalifikacija (1985-1991 m.). Asta veda seminarus „Darbuotojų atranka“, „Klientų aptarnavimas“ ir kt. temomis, vykdo darbuotojų atrankos ir kt. projektus.

Jos gilios psichologinės diagnostikos žinios, patirtis, bei sugebėjimas žinias perteikti įdomiai, praktiniais pavyzdžiais itin vertinami.

A.Laurinavicius

Dr. doc. ALFREDAS LAURINAVIČIUS

Lektorius

Darbo patirtis: Vilniaus priklausomybės ligų centras (1992-1996 m.), Vilniaus griežto režimo pataisos darbų kolonija (1996 m.), Lietuvos policijos akademija (1996-1997 m.), Vilniaus antri vaikų globos namai (1997-2000 m.), Vilniaus V. Sirokomlės vid. m-kla (1997-2000 m.), Mykolo Romerio universitetas (2000-2014 m.), Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra (nuo 2014 m.), docentas.

 

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, psichologijos specialybė, psichologo-psichologijos dėstytojo kvalifikacija (1985-1993); Vilniaus universitetas, socialinių mokslų (psichologija) daktaras (2000-2006).

 

A. Laurinavičius vedė mokymus Kalėjimų departamento, Teisingumo ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos užsakymu psichologinio įvertinimo ir tarpininkavimo sprendžiant ginčus bei kitomis temomis. Alfredas savo praktinio, mokslinio bei akademinio darbo patirtį perteikia specializuotuose mokymo seminaruose organizacijose ir įstaigose.

J.Jadevicius

JONAS JADEVIČIUS

Lektorius, konsultantas

Darbo patirtis: mokymo seminarų vedimas temomis: „Personalo valdymas“, „Lyderiavimas „, „Komandos formavimas“, „Klientų aptarnavimas“, „Pardavimas“, „Konfliktų valdymas“, „Darbas su klientu telefonu“, „Streso įveika“, „Veiksminga prezentacija“ ir kt., komandos formavimo renginių organizavimas ir vedimas, vadovavimas personalo motyvacijos ir vadybos tyrimams, motyvacinių sistemų įmonėse tobulinimas, vadovavimas darbuotojų atrankos projektams, darbuotojų atrankos projektų vykdymas, konsultavimas personalo valdymo klausimais, socialinės ir slaugos sferos darbuotojų mokymo ES finansuojami ir kt. projektai, mokymo programų ekspertavimas ( LR Švietimo Ministerijos užsakymu) ir kt. projektai – UAB „Baltic Personnel Strategy Project” (nuo 1996 m.).

 

Išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, psichologijos specialybė, psichologo-psichologijos dėstytojo kvalifikacija (1980-1986 m).

Patirtis vedant seminarus bei administruojant mokymus, parenkant konsultantus – ekspertus, užtikrina įmonės vykdomų projektų kokybę.