DOKUMENTŲ VALDYMAS: RENGIMAS, TVARKYMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS, NAUJAUSI PAKEITIMAI, AKTUALIJOS

viesieji mokymai

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už dokumentų valdymą.

TRUKMĖ
8 akademinės valandos

DATA IR VIETA:

2019-02-11 Viešbutis „Green Vilnius Hotel“, konferencijų salė, Pilaitės pr. 20, Vilnius

2019-02-13 Viešbutis „Hof Hotel“, konferencijų salė, Maironio g. 21A, Kaunas

KAINA
95.00 eur, kavos pertraukos ir pietūs įskaičiuota, PVM neapmokestinama

LEKTORIUS

Neli Rambynienė

TURINYS

Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą ir jų aktualiausi pakeitimai.

Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas ir efektyvumo didinimo priemonės.

Dokumentų rengimas:

teisės aktų (įsakymų, potvarkių , sprendimų) bei teisės aktais tvirtinamų dokumentų (nuostatų, taisyklių, tvarkų, aprašų ir kt.) rengimo ir įforminimo reikalavimai;
kitų veiklos dokumentų (protokolų, aktų, pažymų) rengimo ir įforminimo reikalavimai;
siunčiamų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai;
dokumentų priedų ir pridedamų dokumentų įforminimas;
dokumentų kopijų ir nuorašų tvirtinimas, išrašų rengimo ir įforminimo ypatumai;
elektroninių dokumentų nuorašų spausdinimas ir įforminimas.

Dokumentų registravimas ir tvarkymas:
bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai;
dokumentų registrų sąrašo rengimas;
gautų dokumentų (popierinių, elektroninių, skaitmeninių kopijų) registravimas ir tvarkymas;
įstaigoje parengtų teisės aktų ir kitų vidaus dokumentų registravimas ir tvarkymas;
siunčiamų dokumentų registravimas ir tvarkymas.

Einamųjų kalendorinių metų bylų sisteminimas ir apskaita:
dokumentų saugojimo terminų nustatymas;
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir jos pakeitimų taikymas;
bylų sudarymo reikalavimai;
dokumentacijos plano rengimas.

Užbaigtų bylų tvarkymas:
ilgai ir nuolat saugomų užbaigtų bylų tvarkymo reikalavimai;
trumpai saugomų užbaigtų bylų tvarkymo reikalavimai;
atleistų darbuotojų asmens. bylų tvarkymo ypatumai

Užbaigtų bylų apskaita, bylų apyrašų rengimas.

Dokumentų naikinimo tvarka, naikinimo akto rengimas.

Reikalavimai dokumentų saugojimui įstaigos archyve:
dokumentų saugojimo sąlygos;
bylų (dokumentų) perdavimo į įstaigos archyvą organizavimas;
išduodamų iš archyvo laikinam naudojimui bylų apskaita;
dokumentų būklės ir kiekio patikrinimas, tikrinimo rezultatų įforminimas.

No Comments

Post A Comment