DOKUMENTŲ VALDYMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE: RENGIMAS, TVARKYMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS

vidiniai mokymia

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Švietimo įstaigų darbuotojams, atsakingiems už dokumentų valdymą.

TRUKMĖ
8 akademinės valandos

DATA IR VIETA:

2019-02-14  Konferencijų salė, Panevėžys

KAINA
95.00 eur, kavos pertraukos ir pietūs įskaičiuota, PVM neapmokestinama

LEKTORIUS

Neli Rambynienė

TURINYS

Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą, ir jų aktualiausi pakeitimai.

Įsakymų bei jais patvirtintų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai:
įsakymų rekvizitų įforminimas ir išdėstymas;
reikalavimai įsakymo preambulei ir turiniui;
įsakymų su pridedamais dokumentais rengimo ypatumai;
įsakymais patvirtintų dokumentų (taisyklių, nuostatų, formų, tvarkų, aprašų ir pan.) įforminimas;
įsakymų ir kitų dokumentų (taisyklių, aprašų ir kt.) priedų įforminimas;
įsakymų keitimas, pripažinimas netekusiais galios.

Siunčiamų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai:
rekvizitų įforminimas ir išdėstymas;
pridedamų dokumentų nurodymas.

Kitų veiklos dokumentų (prašymų, pažymų, protokolų) rengimo ir įforminimo reikalavimai.

Dokumentų kopijų ir nuorašų tvirtinimas.

Dokumentų registravimas ir tvarkymas (vizavimas, supažindinimas ir kt.):
bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai;
dokumentų registrų sąrašo rengimas.

Einamųjų kalendorinių metų bylų sisteminimas ir apskaita:
bylų sudarymo reikalavimai;
švietimo įstaigų specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų nustatymas (pagal Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir darželių-mokyklų pavyzdinę bylų nomenklatūrą);
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir jos pakeitimų taikymas;
dokumentacijos plano, dokumentacijos plano papildymų sąrašo rengimas.

Užbaigtų bylų tvarkymas:
ilgai ir nuolat saugomų užbaigtų bylų tvarkymo reikalavimai;
trumpai saugomų užbaigtų bylų tvarkymo reikalavimai;
atleistų darbuotojų asmens. bylų tvarkymo ypatumai.

Užbaigtų bylų apskaita:
bylų apyrašų rengimas;
dokumentų naikinimo tvarka ir naikinimo akto rengimas.

Dokumentų būklės ir kiekio patikrinimas, tikrinimo rezultatų įforminimas.

Reikalavimai dokumentų saugojimui įstaigos archyve:
dokumentų saugojimo sąlygos;
bylų (dokumentų) perdavimo į įstaigos archyvą organizavimas;
išduodamų iš archyvo laikinam naudojimui bylų apskaita;
dokumentų būklės ir kiekio patikrinimas, tikrinimo rezultatų įforminimas.

No Comments

Post A Comment