KARJERA

KONSULTAVIMAS

     Ekspertinis interviu pokalbis.
Atrankos specialistai vieni arba kartu su užsakovu vykdo interviu pokalbius su atrinktais kandidatais, išanalizuoja kandidatų CV, darbo patirtį, įsigilina į darbo keitimo priežastis, įvertina motyvaciją, bendravimą, gebėjimą veikti stresinėse situacijose ir kitas reikšmingas darbui asmens savybes.

    Pasirinktieji kandidatai testuojami, metodais, standartizuotais naudojimui Lietuvoje.
  
    Asmens bruožai įvertinami pagal šiuos rodiklius:

     Ištiriame: motyvaciją, konfliktiškumą, vadovavimo stilių ir kitas savybes, svarbias priimant sprendimus dėl kandidatų tinkamumo.

    Ištiriame ir įvertiname intelektą, jo struktūrą: įvertinamas bendras intelekto lygis, sugebėjimų kryptingumas, analitiniai, praktiniai, planavimo, detalizavimo, verbaliniai (žodinių operacijų), matematiniai sugebėjimai, atmintis ir dėmesingumas. Užduočių atlikimo metu išryškėja sprendimų strategija, darbo kruopštumas, nuoseklumas, klaidų kiekis ir jų taisymo būdai, emocinės reakcijos ir kt..
    Tyrimo metodai, testai parenkami pagal keliamas tyrimo užduotis ir darbo į kurį atrenkami kandidatai pobūdį.
    Gauti duomenys leidžia patikimai palyginti kandidatų arba darbuotojų adaptacijos perspektyvą, karjeros galimybes, patikimumą ir tinkamumą konkrečiam darbui.

     Įmonių ir įstaigų užsakymu darbuotojus konsultuojame karjeros, asmens savybių ir įgūdžių tobulinimo klausimais.

  

Jūsų pasiteiravimai
ir atsiliepimai

VISOS TEISĖS SAUGOMOS. © 2016 M.