KARJERA

DARBUOTOJŲ ATRANKA

  Vykdomas  atrankos projektas su skelbimais interneto portaluose, bei tikslinė tiesioginė kandidatų paieška.
   Kandidatai rekomenduojami ir iš nuolat papildomo ir kaupiamo vadovų ir specialistų CV duomenų banko.
  Tinkamai parinkti, optimaliausi darbui darbuotojai prisideda prie Jūsų įmonės vertės didinimo, kuria įmonės konkurencinį pranašumą. Verta skirti išskirtinį dėmesį tinkamiausio personalo parinkimui.

  

  Bendradarbiaudami su mumis parenkant tinkamiausią darbuotoją ar vadovą:
            -  taupote savo lėšas ir brangų laiką,
            -  susitinkate su tinkamiausiais kandidatais,
            -  apie kandidatus gaunate išsamią informaciją,
            -  užsitikrinate pagrįstus sprendimus,
            -  gaunate sutartines garantijas.

  DARBUOTOJŲ ATRANKOS ETAPAI

1. FORMALI ATRANKA
Motyvuojančio skelbimo teksto parengimas.
Atsiliepimas į interesantų pasiteiravimus.
Pirminės informacijos, CV kaupimas.
Autobiografijos / CV duomenų analizė.
Formaliai tinkamų kandidatų parinkimas.

2. FUNKCINĖ ATRANKA
Kandidatų informavimas telefonu / laišku.
Pirminis interviu.
Duomenų sutikrinimas.
Tinkamumo vykdyti darbo funkcijas, kompetencijos įvertinimas.
Funkcionaliai tinkamiausių kandidatų parinkimas.

3. ASMENYBINĖ ATRANKA
Reikšmingų asmenybės bruožų ir motyvacijos įvertinimas. Asmenybės ir kt. testai.
Asmenybės bruožų tyrimas, leidžia  patikimai palyginti kandidatų motyvacijos lygį, atsakingumą, ir iš anksto nustatyti svarbias darbui savybes, kurios išryškės kandidatui pradėjus darbą.
Rekomenduojami kandidatai, apibūdinamos jų savybės.

4. OPTIMALAUS DARBUOTOJO AR VADOVO PARINKIMAS
Motyvavimo ir adaptacijos ypatumų rekomendacijos.
Sutartinės garantijos užsakovui.

  

Jūsų pasiteiravimai
ir atsiliepimai

VISOS TEISĖS SAUGOMOS. © 2016 M.